diumenge 20 gener 2019

Urbanització de la nova Plaça del Pallol

L’espai resultant d’una reforma urbana aporta al conjunt del barri els espais lliures del pati de l’antic Hostal del Centre i de la parcel·la obtinguda amb l’enderroc d’una illa d’habitatges, però planteja per a la proposta de nova urbanització el repte de la intervenció en un entorn complex, amb discontinuïtats topogràfiques i de les tipologies i els teixits urbans.

El tractament unitari del conjunt i l’acord de la nova topografia a les alineacions i rasants preexistents amb gestos suaus aconsegueix un espai únic, que relaciona les diferents parts de l’àmbit amb la dimensió més gran possible.
La rehabilitació urbana vol integrar-se en el barri reutilitzant els materials procedents de l’enderroc dels paviments preexistents, com ara lloses, vorades i llambordes de pedra.

Dues alineacions d’arbrat, elements volumètrics, oxigen, ombra i color busquen la integració dels teixits residencials en el buit del nou espai públic recuperat per a activitats cíviques i vinculades amb els equipaments que l’envolten.

 

Premi de la categoria paisatges: urbanització de la nova plaça del Pallol

Autors: Manel Bosch i Montse Nogués, arquitectes

Fotografies: Pep Sau

Promotor: Ajuntament de Girona

Contractistes: Argon Informatica SA / Artifex SL / Salvador Serra SA

Col·laboradors: Blázquez-Guanter SLP, estructures / BS i Associats, aparelladors / Solventa, enginyers / Avant Enginyers Consultors (David Rotllan Corgella)

 

Deixa una resposta