dimecres 1 abril 2020

pesta negra

La tendència demogràfica sempre ha estat un element important en la història d’un poble, ja que està estretament relacionada amb esdeveniments econòmics, polítics o de salut. Aquesta consideració també s’aplica a Catalunya i a la ciutat de Girona. Les primeres dades de la població gironina...
Més