dimarts 12 novembre 2019

Esclaus sards a la Catalunya medieval

Esclaus sards a la Catalunya medieval

Un dels aspectes més tristos del conflicte entre els sards del regne d’Arborea i la Corona d’Aragó va ser l’esclavatge de molts sards. Després de set anys de guerra i vessament de sang, Pere el Cerimoniós va declarar legalment l’esclavitud dels sards, entesa com una rebel·lió de la qual la població de l’illa, la “nació sardesca”, era culpable.

Per al sistema jurídic de la Corona, aquests esclaus no derivaven d’una guerra genèrica (o “iusta”), com en el cas dels sarraïns presoners en operacions militars per terra o mar. Eren el fruit d’una mena de “servitus poenae” infligit, no a individus per violacions de les regles de dret comú, sinó a tots els membres potencials d’una nació per culpa col·lectiva de la major gravetat. L’esclavitud no va ser concebuda com a definitiva, perquè el sobirà es reservava el dret a alliberar els esclaus, després que la rebel·lió acabés. Era una mesura d’extrema severitat, ja que es tractava dels subjectes del rei i de la seva pròpia religió. De fet, no hi ha cap evidència d’això en tota l’Europa occidental medieval, tot i que és tan rica en conflictes entre entitats que els adversaris podien considerar com a actes rebels. Una pàgina trista de la relació centenària entre el català sard i l’aragonès.

 Text i fotografies, Roberto Lai. Historiador del Medievo Sardo-Catalano

 

Deixa una resposta