dilluns 18 gener 2021

Editors de revistes i premsa comarcal, local i digital temen pel seu declivi

APPEC

L’actual crisi sanitària sense precedents està afectant profundament el sector de les empreses editores de publicacions periòdiques de manera més contundent i ràpida del que podíem preveure.

L’aturada de l’activitat d’una part important de les impremtes, la decisió de Correos de no distribuir revistes, el tancament dels punts de venda, biblioteques i punts de lectura dificulta precisament la possibilitat de fer arribar les seves publicacions als lectors en un moment de forta demanda a causa del confinament.

A conseqüència d’això, els ingressos per la venda d’exemplars i per publicitat han caigut en picat. Com la resta de sectors culturals, les empreses editores també han hagut de suspendre les seves activitats complementàries que serveixen per consolidar les capçaleres i atraure nous lectors.

Atesa l’excepcionalitat en què ens trobem i posant per davant en tot moment la voluntat d’aquest sector perquè els esforços se centrin a combatre el COVID-19 i a abastir els professionals sanitaris, sí que ens cal aixecar la veu perquè la Generalitat actuï i faci actuar al Govern espanyol per pal·liar aquests efectes sobre el nostre sector.

A la Generalitat, els demanem:

–  Que facin efectius els pagaments de les subvencions concedides per l’exercici 2019, bona part

encara pendents de pagament.

–  Que acceleri també el pagament de les campanyes publicitàries inserides el 2019 i que no es

demorin més aquests pagaments retinguts.

–  Que faciliti la tramitació de cessions de crèdit a entitats que poden oferir liquiditat als editors.

–  Que posi a disposició línies de finançament de resolució ràpida per part de l’ICF.

–  Que estudiï la possibilitat de comprar exemplars per destinar-los a col·lectius d’interès i a les

seus de les administracions seguint les directrius del Pla de Foment de la Lectura 2020 aprovat

pel Parlament i pendent d’aplicació.

–  Que planifiqui campanyes de publicitat de pagament amb criteris de discriminació positiva

tenint en compte la fragilitat de les estructures de les publicacions especialitzades, de la premsa comarcal i local i els mitjans digitals i la seva menor capacitat per arribar als grans anunciants.

–  Que es plantegi incrementar el pressupost destinat a publicitat institucional en el que queda del 2020 com a via senzilla i efectiva per salvar capçaleres.

–  Que es tingui en compte totes aquestes mesures atès que estem parlant d’un sector amb un paper estratègic en aquests moments per informar de forma verídica i contrastada alhora que combat les falsedats denunciades.

page2image2632913904 page2image2673284544 page2image2673478848 page2image2632608016