dilluns 6 juliol 2020

Assessoria i consultoria CENTRE GESTIÓ

Assessoria i consultoria CENTRE GESTIÓ

Centre Gestió és una nova generació d’assessoria i consultoria que s’ha especialitzat en l’assessorament estratègic a empreses utilitzant eines de business intelligence (BI) i big data.

 Quin és el vostre valor afegit?

El nostre valor afegit és la consultoria estratègica personalitzada utilitzant eines de business intelligence per ajudar l’empresa a interpretar correctament les dades, marcar objectius i fer-ne el seguiment.

Com ho porteu a terme?

Fem una anàlisi externa de l’empresa respecte al seu sector i els principals competidors, després una anàlisi interna per detectar quins són els indicadors clau de la gestió de l’empresa i finalment, definim els principals KPI del negoci i desenvolupem una eina personalitzada de BI, al núvol i visible des de qualsevol aplicació.

El resultat del nostre treball permet monitorar l’empresa a través d’un quadre de comandament, donar informació immediata, d’alt valor afegit i en temps real, sobre els indicadors clau de l’empresa i millorar la presa de decisions.

 Posi’ns-en un exemple…

Un dels últims casos d’èxit va ser un nou client que tenia una evolució favorable de les vendes, però anava reduint el benefici malgrat tenir una estructura de costos estable. Després d’analitzar el problema i de desenvolupar un quadre de comandament personalitzat, vam identificar que l’increment de vendes s’explicava per un augment dels descomptes comercials, asimètric entre venedors i canals de venda. Aquesta informació ens va permetre modificar i focalitzar l’estratègia de venda per fer-la més eficient, millorar el marge brut i el resultat operatiu de l’empresa.

               

Deixa una resposta